About Us

ਪੋਰਟਸ ਗਰੇਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਚਕੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੋਲ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਨ:

اور

  • ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ

  • ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ

  • ਧਿਆਨ

  • ਉਤਸੁਕ ਬਣੋ

  • ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

  • ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

  • ਚੱਲੋ

  • ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

 

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ.

3